Programa 2014

Descarregar el programa en PDF

09:30h Benvinguda Institucional.
Jordi Ballart i Pastor, alcalde de Terrassa
09:45h Keynote speaker: Xarxes, participació i govern obert
Juan Ignacio Criado Grande

  • Professor-investigador de Ciència Política i Administració Pública a la UAM
  • Assessor en innovació administrativa i estratègies digitals
  • Co-fundador de NovaGob, xarxa social Administració Pública en espanyol.
  • Documentació:
10:30h Noves formes de participació: reptes i oportunitats
Debat obert entorn a la necessitat d’adaptar als nous temps els models de governança per establir mecanismes de transparència i espais de participació i col·laboració aprofitant les oportunitats de les TIC i les xarxes socials.
Ismael Peña Lopez

Mila Gascó

Pedro Prieto Martín

Presenta / condueix:
Juan Antonio Gallardo, Regidor delegat de Presidència, Societat de Coneixement i Universitats, Ajuntament de Terrassa

12:00h Pausa cafè
12:30h Impacte de la Llei de Transparència a l’administració pública
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern constitueix una eina útil per apropar les administracions locals als ciutadans i facilitar el coneixement que aquests poden tenir de l’activitat pública. En aquesta sessió s’exposaran els principals reptes que l’aplicació de la Llei representa per a les administracions locals i s’avançaran les novetats que es derivaran un cop s’aprovi la llei catalana de transparència, accés a la informació i bon govern.
Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret Administratiu a la UOC.

13.00h Experiències participatives
Taula de debat d’experiències d’obertura i participació. La visió de les plataformes ciutadanes.

Procés Àgora Terrassa Comissió dinamitzadora
Presentació II Jornades Govern Obert de Terrassa
Ajuntament de Gavà / GavàObert Eduard Gil, Gerent Municipal de l’Ajuntament de Gavà
Pla de modernització i Innovació Municipal Gavà21 2012-2015
Observatori Ciutadà Municipal Terrassa Eduard Martín-Borregón
Observatori Ciutadà Municipal (en línia)
Fundación Ciudadana Civio Cristina Moreno, responsable d’Aliances i Fundraising
Experiencias participativas desde sociedad civil. El caso de la Fundación ciudadana civio

Presenta / condueix:
Lluïsa Melgares, Regidora delegada de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics, Ajuntament de Terrassa

14:30h Dinar – Lunch
16.00h Presentació de les iniciatives del Govern de Singapur en el camp de l’Open Data
Chiara Bertoldini, Data Fusion Research Center (DFRC AG)
Documentació:

16.30h Més enllà de l’Open Data: oportunitats del Big Data a les administracions
públiques

Taula rodona d’experts i especialistes provinents de diferents àmbits: consultoria,
tecnologia, legal, aplicacions…
Debat sobre l’Open Data i el Big Data, els àmbits d’aplicació del Big Data en
l’administració.

Carme Artigas Sòcia fundadora de Synergic Partners
Lluís Zamora Sales Manager Iberia
Pivotal
Documentació:

Jordi Cugat Soci fundador d’EnterTIC Legal Consulting
Documentació:

Vicenç Ruiz Vicepresident de l’Associació d’Arxivers
Tècnic arxiver de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (CNC)

Presenta / condueix:
Amadeu Aguado, Tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació, Ajuntament de Terrassa

18.00h Acte de tancament
Alfredo Vega, Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals, Ajuntament de Terrassa