Vídeos de la edició 2014

Ponències enregistrades durant la jornada del 16 d’octubre de 2014


Benvinguda Institucional.
Tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Generals: Sr. Alfredo Vega.

Xarxes, participació i govern obert.
Juan Ignacio Criado Grande

Noves formes de participació: reptes i oportunitats 1/4
Ismael Peña Lopez

Noves formes de participació: reptes i oportunitats 2/4
Mila Gascó

Noves formes de participació: reptes i oportunitats 3/4
Pedro Prieto

Noves formes de participació: reptes i oportunitats 4/4
Torn de preguntes i respostes

Impacte de la Llei de Transparència a l’administració pública
Agustí Cerrillo

Experiències participatives 1/5
Comissió dinamitzadora Procés Àgora Terrassa

Experiències participatives 2/5
Eduard Gil, Gerent Municipal de l’Ajuntament de Gavà

Experiències participatives 3/5
Eduard Martín-Borregón, Observatori Ciutadà Municipal

Experiències participatives 4/5
Cristina Moreno, responsable d’Aliances i Fundraising

Experiències participatives 5/5
Torn obert de preguntes

Iniciatives del Govern de Singapur en el camp de l’Open Data
Chiara Bertoldini, Data Fusion Research Center (DFRC AG)

Més enllà de l’Open Data 1/4
Carme Artigas, Sòcia fundadora de Synergic Partners

Més enllà de l’Open Data 2/4
Lluis Zamora, Sales Manager Iberia

Més enllà de l’Open Data 3/4
Jordi Cugat, Soci fundador d’EnterTIC Legal Consulting

Més enllà de l’Open Data 4/4
Vicenç Ruiz, Vicepresident de l’Associació d’Arxivers + Torn obert de preguntes