Edició 2014

La segona edició de l’Ogovday es va dur a terme a Terrassa el 16 d’octubre de 2014

Van assistir-hi més de 100 persones que han tingut l’oportunitat de conèixer diverses experiències existents en participació. L’Open Government o Govern Obert és una forma de relació que estableix uns canals de comunicació i de contacte directe entre l’administració i la ciutadania a través de les eines que ofereix Internet.

Ponents

Programa 2014

Vídeos de la edició 2014