PONENTS

 

Antoni Gutiérrez-Rubí (@antonigr)

 

ag

Assessor de comunicació, consultor polític. Fundador i director de la consultora “Ideograma”. Entre els temes de reflexió i desenvolupament de la seva tasca professional hi ha, a més de la comunicació, la nova política i les noves tendències en l’àmbit social i empresarial, i tots aquells aspectes que tenen a veure amb la transformació dels models de la comunicació, el lideratge i la relació amb la Societat Xarxa. Va comparèixer com a expert en la Comissió Constitucional del Congrés abans de l’aprovació de la Llei de transparència
 

Carles Agustí (@carlesagusti)

 

ca

Responsable de Govern Obert de la Diputació de Barcelona i President de l’Associació de Comunicació Política de Catalunya (Compolcat). Membre del Comitè Assessor de l’Open Data Institute de Barcelona i també membre del Comitè Assessor i Professor del Màster en Open Big Data Management de la UPC, és també professor visitant de diverses universitats. Recentment va ser Director d’Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya i anteriorment Comissionat de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. També ha estat Secretari General de l’Organització Internacional de Democràcia Participativa (OIDP). Va ser Director General d’Afers Interdepartamentals del Govern català. És conferenciant a nivell internacional en temes de transparència, qualitat democràtica, govern obert, relació administració – ciutadania i Smart Citizens.

 

Amparo Moreno

 

am

 

Periodista i doctora en Història, és catedràtica emèrita del Departament de Periodisme de la UAB i Codirectora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural (LPCCP). Destaquen les seves recerques sobre els mitjans de comunicació i la exploració de les possibilitats d’Internet per a facilitar la participació ciutadana en la renovació de la democràcia desenvolupant iniciatives com www.mapainfoparticipa.com, http://transpar-ent.info/, i www.ciutadaniaplural.com

 

Elisabet Samarra

 

em

Llicenciada en Dret. Va exercir com a Oficial de notaria a Sant Feliu de Llobregat fins al 1992, any en què va ingressar al cos de tècnic superior de la Generalitat de Catalunya, on ha exercit diferents responsabilitats. En la darrera etapa a la Generalitat de Catalunya, i com a titular de la subdirecció general d’atenció ciutadana (2012-2015), es va responsabilitzar de la coordinació departamental de les polítiques d’open data de la Generalitat, i del disseny i posada en marxa del primer portal de transparencia de la Generalitat, en junio de 2014.

Al juny de 2015 va ser elegida pel Parlament de Catalunya membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, òrgan col·legiat de garantia creat per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, que presideix per elecció interna dels seus membres. La Comissió està formada per cinc vocals elegits per una majoria de 2/3 del Ple del Parlament i actua amb plena independència com a òrgan de control i reclamació de totes les administracions i ens públics de Catalunya.

 

Miquel A. Blanes (@mablanes)

 

mb

Doctor en Dret i Màster en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat per la Universitat d’Alacant. La seva tesi doctoral, que va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude (2013), va versar sobre “La transparència informativa de les administracions públiques. El dret de les persones a saber i l’obligació de difondre informació pública de manera activa “. La tesi ha estat publicada per l’editorial Thomson-Reuters Aranzadi (2014).

El Sr. Blanes és funcionari de carrera des de 1990 en diferents administracions locals, acumulant un total de 26 anys de servei actiu. El seu lloc de treball actual (des de l’any 2000) és de lletrat del Defensor del Poble de la Comunitat Valenciana (Síndic de Greuges).

 

Miquel Estapé

(@miquelestapev)

 

me

És actualment Subdirector del Govern Obert de Catalunya, ha estat Director de negocis electrònics de Mazars Consulting, Alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i Vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

És Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres. Ha fet un programa d’educació executiu (PDD) a IESE, Universitat de Navarra. Porta més de 20 anys d’experiència professional en projectes de transformació i innovació digitals.

 

Sergio Salgado

(@x_net)

Llicenciat en ciències polítiques i màster en ecologia humana. Activista polític i escriptor. Co-guionista de “Hazte Banquero” l’obra de teatre sobre les targetes Black i el cas Bankia.

Membre de Xnet, grup d’activistes que treballa des de 2008 en diferents camps relacionats amb la democràcia en xarxa, la defensa d’un Internet lliure i neutral; la lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació i la defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar informat; la lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolitica entesa com la pràctica i l’acció en Xarxa per a l’apoderament, la justícia i la transformació social.

 

Sonia Pérez

(@soniaphernando)

 

sp

Responsable de Serveis de la Fundació Ciutadana Civio. Sociòloga i consultora de sector públic. Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia, i postgrau en investigació de mercats i en consultoria de sector públic. Des de 1999 ha treballat com a directora de projectes i consultora per a múltiples administracions públiques, universitats i empreses privades (Ajuntament de Madrid, Ajuntament de Barcelona, RED.ES, Universitat Complutense de Madrid, London South Bank University, D’Aleph, GPI Consultors i Consultrans, entre d’altres).

Ha dissenyat i dirigit projectes per a diverses administracions públiques en les matèries de gestió pública, comunicació institucional, govern obert, participació ciutadana, administració electrònica i investigació social.

 

Jordi Foz (@jordifoz)

 

jf

Secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya. Ha exercit diferents tasques de gestor públic a la Generalitat de Catalunya, així com d’assessor jurídic.

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Dret públic i Organització Administrativa per la UPF. També ha dut a terme el programa de Funció Gerencial d’ESADE.