Transmissió

Participeu remotament de la jornada:

La transmissió començarà a l’inici dels actes de la jornada i no es carrega directamenta al navegador, cal donar-li al botó Play del reproductor.